Prírodovedecká fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

2017/08/17 Zahraničná exkurzia SCANDINAVIA (Nórsko, Švédsko, Dánsko)

Termín: 17.8. - 2. 9. 2017 Organizuje: Katedra krajinnej ekológie PriF UK


17. 08. 2017 09.00 hod.
Od: RNDr. Martin LABUDA, PhD.

Katedra krajinnej ekológie

v spolupráci so zahraničnými partnermi

organizuje v dňoch 17.8. - 2. 9. 2017

odbornú zahraničnú exkurziu

SCANDINAVIA (Nórsko, Švédsko, Dánsko)

zameranú na bližšie spoznanie prírodnej krajiny severnej Európy, ich miest atď.

Všetky informácie je možné nájsť na webe:

http://www.krajinnaekologia.sk/exkurzia-scandinavia-2017/

Plagát [.pdf]

*************************

Pozrite si tiež ďalšie exkurzie

*************************

RNDr. Martin LABUDA, PhD.
Department of Landscape Ecology
Faculty of Natural Sciences
Comenius University

Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
SLOVAKIA

web: www.krajinnaekologia.sk/sk/Labuda_Martin/

labuda.martingmail.com

Phone: +421 2 60296589
Fax:      +421 2 60296703
Mobil:  +421 949 647657