Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2016/02/23 Diskusia "Postavenie študenta a jeho pohľad na pozíciu učiteľa v súčasnom školskom systéme"

Kedy: v utorok 23.02.2016 o 10:00 hod. v prezentačnom centre AMOS


23. 02. 2016 10.00 hod.
Od: RNDr. Eva Viglašová

Vážené doktorandky, vážení doktorandi, vážené študentky, vážení študenti.

Diskusií o dlhodobej neutešenej situácii v rezorte školstva už bolo veľa! Vyjadrilo sa niekoľko dlhoročných pedagógov z regionálneho školstva alebo z pôdy vysokých škôl, veľa významných a vážených profesorov, docentov a doktorov. Doteraz sa však na žiadnej diskusii nezúčastnili zástupcovia najvýznamnejších študentských organizácií, ktoré zastupujú nás študentov.

Podpora študentov je pre pedagógov nielen vítaná ale dokonca nevyhnutná a preto sme sa, my Študentská časť Akademického senátu PriF UK pre Vás rozhodli pripraviť diskusiu na tému: "Postavenie študenta a jeho pohľad na pozíciu učiteľa v súčasnom školskom systéme".

Pozvanie na diskusiu prijali:

  • Mgr. Jana Šmelková- predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl
  • Phdr. Veronika Trstianska, PhD.- predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska
  • Mgr. Marek Pleva a Bc. Róbert Zsembera- podpredsedovia Akademického Senátu Univerzity Komenského v Bratislave

Hostia sa predstavia v krátkych príspevkoch na danú tému s vlastným názorom , ako aj názorom organizácie, ktorú zastupujú.

Dúfam, že sa nás študentov zúčastní a zapojí do diskusie čo najviac!

Stretnutie  sa uskutoční v utorok 23. 2. 2016 o 10:00 v prezentačnom centre AMOS

RNDr. Eva Viglašová, viglasovanic.fns.uniba.sk

Predsedníčka Študentskej časti AS PriF UK