2016/02/17 Doplňujúce volby a kandidáti do študentskej časti AS PriF UK

Voľby sa uskutočnia dňa 17. 2. 2016 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 o 15.00 hod.


*********************

Akademický senát PriF UK

*********************

2016-02-17_zapisnica_z_volieb_do_SC AS_UK.pdf

Kandidáti

Viera_Adamcikova.pdf

Csilla_Nemetova.pdf

*********************

2016/02/17  Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS PriF UK

Návrhy na kandidátov do ŠČ AS PriF UK v listinnej podobe odovzdávajte na adresu predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK do podateľne a takisto v  elektronickej podobe na adresy blazikfns.uniba.sk, lehotskafns.uniba.sk a student.prifukgmail.comv termíne od 27. 1. 2016 do 10. 2. 2016 (najneskôr do  9.00 h).

Voľby sa uskutočnia dňa 17. 2. 2016 vo vstupnej hale CH1 v čase od 9.00 o 15.00 hod.