Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2015/04/24 Dekan Prírodovedeckej fakulty oceňoval pracovníkov

Dekan Prírodovedeckej fakulty na zasadnutí Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty dňa 24. apríla 2015 udelil medaily a ocenenia pracovníkom fakulty.


24. 04. 2015 10.00 hod.
Od: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.

Medaila fakulty za mimoriadny vedecký počin bola udelená prof. RNDr. Jozefovi Nosekovi, DrSc. z Katedry biochémie, hlavnému autorovi vedeckej štúdie v prestížnom časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America s aktuálnym impakt faktorom 9.8. Aj časopis Science uviedol anotáciu práce v časti Editor's choice, v ktorej sú odkazy na najzaujímavejšie objavy daného týždňa (Science 344: 870 (2014)).

Analýzou mitochondriálneho genómu kvasinky Magnusiomyces capitatus prof. Nosek so svojim tímom dospel k zisteniu, že mRNA, ktoré vznikajú jeho prepisom obsahujú niekoľko desiatok krátkych inzercií (nazývaných byp elementy), ktoré musia byť ribozómami preskakované, aby z nich mohli vzniknúť funkčné proteíny. 

Medaila za celoživotný prínos v oblasti vedy a pedagogiky bola udelená prof. RNDr. Milanovi Huttovi, CSc. z Katedry analytickej chémie.

Medailu pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov si z rúk dekana prevzali Mgr. Eva Hegedüsová, PhD. a Mgr. Michaela Jakúbková, PhD. z Katedry biochémie.

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan fakulty na návrh odborných sekcií udelil ocenenie nasledovným učiteľom:

doc. RNDr. Renáte Adamcovej, PhD. z Geologickej sekcie

Mgr. Gabriele Novákovej, PhD. z Geografickej sekcie

Mgr. Henriete Stankovičovej, PhD. z Chemickej sekcie

prof. RNDr. Ľudovítovi Kádašimu, DrSc. z Biologickej sekcie

RNDr. Hubertovi Žarnovičanovi, PhD. z Environmentálnej sekcie

Fotogaléria