Súťaž pre študentov o Cenu Josefa VAVROUŠKA

Oceňujú sa Bc., Mgr. a dizertačné práce s tematikou: Ľudské hodnoty a problémy rozvoja civilizácie (ekológia človeka, udržateľný rozvoj, ekonomika prírodných zdrojov, ekologická rovnováha)


23. 05. 2017 09.00 hod.
Od: PhDr. Jiří Kameníček, CSc.

Děkan Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, PhDr. Jakub KONČELÍK, Ph.D., vyhlásil další, letos již dvacátý druhý ročník studentské soutěže o Cenu Josefa VAVROUŠKA.

Viz: http://www.fsv.cuni.cz/FSVTEMP-399.html

Na zmíněné webové stránce je k dispozici Status soutěže, ale i úplné znění dokumentu, kterým děkan letošní ročník soutěže vyhlašuje.

Oceňujú sa Bc., Mgr. a dizertačné práce s tematikou: Lidské hodnoty a problémy rozvoje civilizace.

Základní problémové okruhy:

  • ekologie člověka;
  • udržitelný rozvoj;
  • ekonomika přírodních zdrojů;
  • sociální etika a ekonomický systém;
  • etika a fungování politického systému;
  • společenské systémy a diskont budoucnosti;
  • mezinárodní politický a ekonomický systém, teritoriální mezinárodní
  • studia a globální světová ekologická rovnováha;
  • masová komunikace a žurnalistika podporující hodnoty života na Zemi;
  • edukační systémy s těmito cíli.


Bližšie informácie o Jozefovi Vavrouškovi

Kontakt na organizátorov

PhDr. Jiří Kameníček, CSc.,
jiri.kamenicekfsv.cuni.cz
tajemník Ceny Josefa VAVROUŠKA