Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sedem špičkových tímov na Univerzite Komenského

Akreditačná komisia zverejnila v závere júna 2017 výsledky druhého kola posudzovania špičkových vedeckých tímov pôsobiacich na slovenských vysokých školách. Zaradila medzi ne 17 špičkových tímov, medzi ktorými je 7 tímov z Univerzity Komenského.


Z pôvodne predložených 52 návrhov po posúdení v stálych pracovných skupinách bolo zahraničným posudzovateľom zaslaných 27 návrhov, z ktorých bolo akceptovaných na základe prijatých kritérií 17.

V oblasti historických vied a etnológie uspel špičkový tím z Filozofickej fakulty UK - Archeológia: moderný výskum na Slovensku pod vedením prof. Jozefa Bátoru (ďalší členovia tímu: Dr. Peter Barta, Dr. Tomáš König, prof. Eduard Krekovič, Dr. Jana Mellnerová, doc. Michal Slivka a Dr. Andrej Vrtel).

V oblasti spoločenských a behaviorálnych vied bol identifikovaný špičkový vedecký tím Sociálne kontexty v lokálnych komunitách pôsobiaci na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. V tíme pod vedením prof. Martina Kanovského pôsobia doc. Juraj Buzalka, Dr. Danijela Jerotijevič a Dr. Andrej Mentel.

Pod vedením prof. Stanislava Tokára pôsobí (v oblasti fyziky) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK špičkový tím s názvom Tím fyziky vysokých energií Bratislava. Členmi sú tiež Dr. Róbert Astaloš, Dr. Pavol Bartoš, Dr. Tibor Ženiš a doc. Ivan Sýkora.

Bioinformatika a funkčná analýza biologických systémov je názov špičkového tímu pôsobiaceho v oblastiach chémie, chemickej technológie, vied o živej prírode, informatických vied, automatizácie a telekomunikácií. V tíme Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Prírodovedeckej fakulty UK pod vedením doc. Kataríny Mikušovej pôsobia Dr. Ingrid Zel Bhatia, doc. Bronislava Brejová, doc. Juraj Gregáň, doc. Jana Korduláková, prof. Jozef Nosek, prof. Ľubomír Tomáška a doc. Tomáš Vinař.

V oblasti vied o živej prírode bol identifikovaný špičkový Tím experimentálnej biológie rastlín, ktorý vedie prof. Alexander Lux z Prírodovedeckej fakulty UK (ďalší členovia tímu: Dr. Michal Martinka, Dr. Marek Vaculík a Dr. Zuzana Lukačová).

V oblasti lekárskych, farmaceutických a nelekárskych zdravotníckych vied uspeli dva tímy Univerzity Komenského: Translačný výskum onkologických ochorení z Lekárskej fakulty UK na čele s doc. Jozefom Mardiakom (členovia tímu: prof. Michal Mego, doc. Ľuboš Drgoňa, Dr. Jozef Šufliarsky a prof. Dalibor Ondruš) a Kardiorespiračný systém a viscerálna bolesť z Jesseniovej lekárskej fakulty UK pod vedením prof. Andrey Čalkovskej (členovia tímu: prof. Miloš Tatár, prof. Michal Javorka, doc. Marián Kollárik a Dr. Alžbeta Trančíková).

Kompletný zoznam špičkových vedeckých tímov identifikovaných v 2. výzve Akreditačnej komisie (pdf súbor)

V prvej výzve, ktorej výsledky boli uverejnené v júni 2015, bolo na slovenských vysokých školách identifikovaných 37 tímov. Z nich 19 pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave.