2017/01/25 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied

Termín: 25.1.2017 o 14:30 - 17:00 hod. Miesto konania: PriF UK miestnosť B1-PLUS; 1.prednáška Geoparky na Slovensku, prednáša: Mgr. Marta Nevřelová, PhD. 2.prednáška Zlato ako vzácna nerastná surovina – jeho história, súčasnosť a budúcnosť, prednáša: doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.


25. 01. 2017 14.30 hod.
Od: RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

P O Z V Á N K A   [.pdf]

na popularizačné prednášky pre všetkých záujemcov v rámci stretnutia Klubu učiteľov geovied

Geoparky na Slovensku
prednáša: Mgr. Marta Nevřelová, PhD.

Zlato ako vzácna nerastná surovina – jeho história, súčasnosť a budúcnosť
prednáša: doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.

Termín: 25. 1. 2017 o 14:30 - 17:00 hod.

Miesto konania: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, miestnosť B1-PLUS

Za organizátorov:

RNDr. Ivan Ružek, PhD.  ruzekfns.uniba.sk

<output> Ivan Ružek, PhD.</output>