Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Ing. Michal Fülöp

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Celofakultné výpočtové stredisko
Vedúci OIT
+421 2 9014 2429
CH1-301/1

Gabriel Kužel

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Celofakultné výpočtové stredisko
technik prevádzkovej kontroly počítačové
+421 2 9014 9598
598
CH1-301C

Gabriel Kužel

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Celofakultné výpočtové stredisko
technik vo výpočtovej technike, i. n.

Mgr. Michal Rybár

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Celofakultné výpočtové stredisko
technik vo výpočtovej technike, i. n.
+421 2 9014 9428
9428
Prírodovedecká fakulta CH1-301/1

Ing. Ildikó Takácsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Celofakultné výpočtové stredisko
správca webu Prírodovedeckej fakulty UK
+421 2 9014 2001
2001
Prírodovedecká fakulta CH1-301/a

Ing. Dana Zemanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Celofakultné výpočtové stredisko
technik prevádzkovej kontroly počítačové
+421 2 9014 9556
556
CH1 - 301-A
[1]