Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Ing. Michal Fülöp

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
Vedúci OIT
+421 2 9014 2429
CH1-301/1

Ing. Filip Kusy

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
technik IT

Gabriel Kužel

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
technik IT
+421 2 9014 9598
9598
CH1-301C

Gabriel Kužel

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
technik IT

Ing. Ildikó Takácsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
správca webu Prírodovedeckej fakulty UK
+421 2 9014 2001
2001
Prírodovedecká fakulta CH1-301/a

Ing. Dana Zemanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
správca systému, IT
+421 2 9014 9556
556
CH1 - 301-A

Ing. Peter Židovský

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty a IT, Oddelenie informačných technológií
technik IT
[1]