Oddelenie informačných technológií

Pôvodný názov do roku 2020: Centrálne výpočtové stredisko

Email: prif.oit@uniba.sk

Web: http://www.fns.uniba.sk/cvs/

Smernice

Komu adresovať dotazy

Zoznam zamestnancov

WiFi Eduroam bezdrôtové sieťové spojenie 

Fakultné učebne

Telefónia na Univerzite Komenského

**********

Žiadosti

Žiadosť o konto pracovníka do Sofie

  • žiadosti o konto sa podávajú v papierovej podobe (podpísané pracovníkom a vedúcim pracoviska) do podateľne fakulty
  • pre heslo si treba príjsť po dvoch pracovných dňoch osobne do výpočtového strediska miestnosť CH1-301c

Nový email Office 365  (pre študentov, doktorandov, zamestnancov)

Žiadosti o prístupy k centrálnym celouniverzitným systémom

**********

Nastavenie siete

Rady pre užívateľov Office365

Zásady ochrany osobných údajov

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci s počítačom [pps]

CIT - Centrum informačných technológií UK na rektoráte  

http://moja.uniba.sk Centrálne služby informačných technológií na UK

Dizajn Univerzity Komenského