Korešpondenčný seminár z chémie pre stredoškolákov

       Zaujímaš sa o chémiu? Baví ťa práca v laboratóriu? Chceš mať priateľov s rovnakými záujmami? Staň sa CHEMoUKom! Stačí, ak sa zapojíš do korešpondenčného seminára CHEMoUK, ktorý je určený druhákom a tretiakom gymnázií a stredných škôl s chemickým zameraním, ako aj tretiakom a štvrtákom z bilingválnych gymnázií. Každoročne budú vychádzať tri série úloh a v auguste sa s najúspešnejšími stretneme na týždňovej Letnej škole CHEMoUK.


      Korešpondenčný seminár je súťaž, pri ktorej si vy, riešitelia CHEMoUKa, budete dopisovať s nami, autormi, a naopak. Najprv sa musíte prihlásiť vyplnením formulára na priloženom odkaze (formulár). Po ukončení prihlasovacieho obdobia vás prizveme do skupiny cez Microsoft Teams, kde budete odovzdávať svoje riešenia a zároveň s nami takto môžete komunikovať. My všetko opravíme, ohodnotíme a spolu s autorskými riešeniami následne zverejníme nové zadania. Oceňujeme každú snahu, preto sa nám nebojte posielať aj neúplné riešenia. Za každé riešenie získate body, ktoré sa budú priebežne sčítavať v tabuľke výsledkov. Aby ste boli zaradení do tabuľky musíte odovzdať aspoň jeden riešený problém. Najlepších riešiteľov pozveme na letnú školu CHEMoUK, na ktorej si pod vedením autorov vyskúšate experimenty v laboratóriu, dozviete sa nové zaujímavosti z chémie, nadviažete nové kontakty a môžete sa tešiť aj na iné prekvapenia. 

      V tomto ročníku na vás čakajú 3 série problémov, úlohy v nich budú z rôznych oblastí chémie - analytickej, anorganickej, fyzikálnej, materiálovej, organickej a teoretickej chémie, toxikológie. Niektoré úlohy budú rozdelené na dve časti - jedna pre druhákov a druhá pre starších riešiteľov. V tomto prípade každý riešiteľ rieši úlohu danú pre svoj ročník, mladší riešitelia však môžu riešiť a nahrať riešenie aj pre vyšší ročník a do výsledného hodnotenia sa im zaráta lepší bodový zisk.

      Ďalšie informácie poskytneme na adrese prif.chemouk@uniba.sk

Prečo riešiť seminár?

  • Dozvieš sa z chémie viac.
  • Naučíš sa riešiť chemické problémy tvorivo a v súvislostiach.
  • Nazrieš do chémie vyučovanej na vysokých školách.
  • Navštíviš laboratóriá s kvalitným prístrojovým vybavením.
  • Dozvieš sa, čo je predmetom súčasného výskumu.
  • Budeš sa vedieť ľahšie rozhodnúť čo chceš študovať. Ak sa rozhodneš pre chémiu, bude pre teba štúdium ľahšie.
  • Počas letných prázdnin môžeš stráviť týždeň experimentovaním v laboratóriu.
  • Spoznáš rovesníkov s podobnými záujmami.

Ako riešiť?

Termínovník

Súťažné úlohy

Podporujú nás:

Projekt bol realizovaný s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA). Oficiálny názov projektu a číslo: Vzdelávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl zamerané na riešenie tvorivých úloh z chémie (KEGA 050UK-4/2021).

 

Kontakt

Email: prif.chemoukuniba.sk