Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Riziká pri práci v súvislosti s nebezpečnými chemickými látkami

Školenie

Rok 2018

Manuál pre školenie zamestnancov o rizikách pri práci s chemickými látkami    [.pdf]    [.pptx]

Tabuľka chemické látky  [.pdf]    [.docx]

Autor: Klenovčanová

Prezentácia chemické látky 2017 [ .pdf ]  [ .pptx ]

Pozvánka na školenie v roku 2018

Zamestnanci a doktorandi prichádzajúci pri práci do styku s nebezpečnými chemickými látkami

Oznamujem Vám, že informovanie zamestnancov o rizikách súvisiacich s prácou s nebezpečnými chemickými látkami (povinnosť vyplýva zo zákona NV SR č. 355/2006 Z.z., v znení neskorších zákonov a predpisov, § 10)  sa bude konať:

dňa 4.10.2018 v čase od 10.00 hod. v miestnosti č.CH1-1 (Aula), pavilón CH1. 

Dovoľujem si Vás opäť po roku pozvať na stretnutie s p.Dr.Klenovčanovou, ktorá Vás oboznámi s rizikami súvisiacimi s prácou s nebezpečnými chemickými látkami. Prosím všetkých zamestnancov a doktorandov, ktorí takúto činnosť vykonávajú, aby si v rámci svojich pracovných možností prišli splniť svoju povinnosť a zúčastnili sa uvedeného stretnutia. Predpokladaný čas prednášky cca 1 hod.

Helena Feketeova
referent BOZP a OPP
telefon 602 96 752
helena.feketeovauniba.sk

Školenie v roku 2015

V zmysle § 10 ods.3, NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s  expozíciou chemickým faktorom pri práci sa na našej fakulte uskutoční prednáška:

Informovanie zamestnancov o rizikách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi

Vzhľadom k tomu, že došlo k novelizácii uvedeného NV a zmene niektorých predpisov, žiadam všetkých zamestnancov a  doktorandov, ktorý pri svojej práci dochádzajú do styku  s toxickými, veľmi toxickými, karciogénnymi a mutagénnymi látkami,  aby si našli čas a  danej prednášky sa zúčastnili.

Prednáška sa uskutoční v miestnosti CH 1-1 - Aula v dvoch termínoch:

1. termín:  štvrtok 12.11.2015,  8,30 - 9,30 hod.

2. termín:   štvrtok 19.11.2015, 8,30 - 9,30 hod.

Prednášky

Obsahová náplň ročného školenia o CHL  [.doc] alebo [.pdf]

Školenie CHL podla paragrafu 10 zakona o VZ  [.pdf] alebo [.ppt]

Ročné školenie národná legislatíva  [.pdf] alebo [.ppt]

Ročné školenie Právne predpisy EU  [.pdf] alebo [.ppt]