Voľné pracovné miesto - Centrálna tkanivová banka.

!!!POZOR VOĽNÉ MIESTO!!!

Centrálna tkanivová banka. Nemocnica Ružinov,

hľadá pracovníčku do tkanivovej banky.

Záujemca (absolventm PRIFUK) musí ovládať prácu s bunkovými a tkanivovými kultúrami.

Bližšie informácie poskytne :

* PhDr. Valéria Cucorová, MPH. Mobil:0905 234 178

* RNDr. Jana Dragúňová, PhD. Tel: 02/48234376

 

Dátum zverejnenia: 21.11.2022