Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Brigáda pre študentov vo Výskumnom ústave pôdoznalectva a ochrany pôdy

DRUH PRACOVNÉHO MIESTA:      

BRIGÁDA (dohoda o brigádnickej práci študenta)
pozn.: „študent“ (žiak strednej školy alebo študent dennej formy vysokoškolského štúdia) nesmie mať viac ako 26 rokov, dohodár môže odpracovať týždenne najviac 20 hodín v priemere, dohoda bude uzavretá na 7 mesiacov (cca od 1.3.2018 do 30.9.2018). Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu „študenta“  (potvrdenie o návšteve školy)  podľa § 227 ods. 1 ZP;

MIESTO VÝKONU PRÁCE:

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Gagarinova 10
827 13  Bratislava

PRACOVNÁ DOBA:

od 8.00 hod. – 13.00 hod. / 13.00 hod. – 18.00 hod.

NÁPLŇ PRÁCE:

poskytovanie technickej podpory zákazníkom prostredníctvom telefónu a emailu, analýza problémov zákazníka a následné riešenie, zaznamenávanie požiadaviek zákazníka do príslušného systému (technická podpora pre Geopriestorovú žiadosť o podporu GSAA).

POŽIADAVKY  NA ŠTUDENTA:

študenti SŠ a VŠ, MS Office, samostatnosť a vlastná iniciatíva pri riešení problémov, komunikačné zručnosti, znalosti v oblasti GIS a poľnohospodárstva – výhodou

INZERUJÚCA SPOLOČNOSŤ:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Hlohovecká 2, 951  Lužianky je štátnou príspevkovou organizáciou MPRV SR, zabezpečuje komplexný výskum a zhromažďovanie poznatkov z oblasti trvalo udržateľného využívania a ochrany prírodných, predovšetkým pôdnych zdrojov a vody pre pestovanie rastlín a chov zvierat, zabezpečenia kvality, bezpečnosti, inovácií a konkurencieschopnosti potravín i nepotravinárskych výrobkov poľnohospodárskeho pôvodu.

KONTAKT

V prípade Vášho záujmu kontaktujte do 20.02.2018 Mgr. Janu Ondačkovú, e-mailom gsaavupop.sk (príp.: t.č.: 02/ 48 20 69 72) a Vieru Morháčovú, emailom scivupop.sk