Obhajoby PhD. 2

dizertačných, doktorandských prác

Obhajoby PhD. - stručný výpis (v jednom riadku)

2024/07/22 Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Dominik Šmida22. 07. 2024

22.7.2024 13:00 hod. PriF UK, miestnosť CH2-245, didaktika biológie, ,,Bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie vo vyučovaní biológie"

2024/06/27 obhajobe dizertačnej práce RNDr. Martina...27. 06. 2024

27.6.2024 10:00 hod. PriF UK, miestnosť B1 - 444, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Priestorová variabilita mestského tepelného komfortu...

2024/06/24 Mgr. Dominika Petríková - obhajoba dizertačnej...24. 06. 2024

24.6.2024 13:00hod. PriF UK, seminárna miestnosť B2/433, fyziológia živočíchov „Modulácia behaviorálnych funkcií pomocou neinvazívnej elektrickej stimulácie...

2024/06/18 Florentin Cailleux - obhajoba dizertačnej práce18. 06. 2024

18.6.2024 10:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, paleontológia, ,,Late Miocene Eulipotyphla and Chiroptera from the Pannonian region"

2024/03/27 Yuqing Bai obhajoba dizertačnej práce27. 03. 2024

27.3.2024 10:00 hod. PriF UK miestnosť G-427, ložisková geológia, ,, Mineral and chemical composition and surface properties of mature fine tailings (MFT) from...

2024/03/07 obhajoba dizertačnej práce - Ali AMIRI07. 03. 2024

07.03.2024 14:00 hod. PriF UK, CPS+, B1-322, fyziológia živočíchov „Molecular physiology of the effects elicited by aerobic-strength training in cancer...

2024/02/06 Vibhuti Rambani - obhajoba dizertačnej práce 06. 02. 2024

6.2.2024 9:00 hod., miestnosť B1-501 PriF UK, genetika "Genetic causes of rare diseases with emphasis on metabolic disorders associated with primary...

2024/01/29 Namrata Ravi Jaykhedkar obhajoba dizertačnej...29. 01. 2024

29.1.2024 10:00 hod. Vedecký park Univerzity Komenského, Veľká konferenčná miestnosť, teoretická a počítačová chémia, ,,Theoretical modeling of thermodynamic...

2024/1/26 M.Sc. Dominik Šťastný obhajoba dizertačnej práce26. 01. 2024

26.1.2024 10:00 hod. PriF UK, miestnosť CH1-222, biochémia, ,,Phosphatidylinositol transfer proteins: phospholipid metabolism and resistance to antifungals"

2023/11/30 Mgr. Alexandra Molnárová obhajoba dizertačnej...30. 11. 2023

30.11.2023 14:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, mineralógia a petrolópgia, ,,Petrológia granitoidov veporského plutónu v oblasti Fabovej hole"

2023/11/30 Mgr. Lucia Čahojová obhajoba dizertačnej práce30. 11. 2023

30.11.2023 10:00 hod. CBRB SAV, zasadačka Botanického ústavu, botanika „Identification and monitoring of the habitats by satellite images“

2023/11/29 Elham Ozaee obhajoba dizertačnej práce29. 11. 2023

29.11.2023 11:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, B1-322, biotechnológie „Molecular characterization of Klebsiella pneumoniae strains and lytic bacteriophages...

2023/11/28 Mgr. Ivana Poláčková obhajoba dizertačnej práce28. 11. 2023

28.11.2023 13:00 hod. PriF UK, AMOS, ekológia a ochrana životného prostredia, „Priestorová distribúcia inváznych druhov záujmového územia“

2023/11/8 RNDr. Klaudia Mešková obhajoba dizertačnej práce08. 11. 2023

8.11.2023 10:00 hod. PriF UK, CPS+, B1-322, molekulárna biológia „Structure of dysfunctional tau protein in Alzheimer's disease“

2023/10/30 Ramu Ambati obhajoba dizertačnej práce30. 10. 2023

30.10.2023 11:00 hod. PriF UK, miestnosť CPS+, anorganická chémia, ,,Corrosion of superalloys for energy applications"

2023/10/20 Mgr. Viera Šebeňová Jerigová obhajoba...20. 10. 2023

20.10.2023 13:00 hod. PriF UK, seminárna miestnosť KŽFE - B2/433, fyziológia živočíchov „Cirkadiánna deregulácia a zdravotné riziká: Úloha imunitných...

2023/08/30 Mgr. Veronika Beranová obhajoba dizertačnej práce30. 08. 2023

30.8.2023 10:00 hod. miestnosť B1 - 444, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Využitie mikroklimatických údajov v rámci metodík precízneho...

2023/08/28 Mgr. Filip Zechel obhajoba dizertačnej práce 28. 08. 2023

28.8.2023 10:30hod. PriF UK miestnosť CH2 - 213, anorganická chémia, ,,„Colloidal syntheses of quantum confined nanocrystals and nano-heterostructures with...

2023/08/28 Eva Skoura obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2023

28.8.2023 9:00 hod. PriF UK miestnosť CH2 - 213, anorganická chémia, „Functional surfaces of polymers modified by layered inorganic nanoparticles“

2023/08/25 obhajoba dizertačnej práce - RNDr. Miriam Mladá25. 08. 2023

25.8.2023 11:00 hod. PriF UK, ON LINE, prostredníctvom MS Teams, mikrobiológia a virológia "Th2/M2 imunitná odpoveď u myší infikovaných letálnym vírusom...

Správy od 1 do 20 z 788