Obhajoby PhD. 2

dizertačných, doktorandských prác

Obhajoby PhD. - stručný výpis (v jednom riadku)

2018/02/09 Mgr. Patrik Krumpolec obhajova dizertačnej práce09. 02. 2018

9.2.2018 10:00 h PriF UK, seminárna miestnosť B2/433, fyziológia živočíchov „Fyzická zdatnosť vo vzťahu k metabolickým a neurodegeneratívnym ochoreniam:...

2017/12/18 Mgr. Marek Súľovský obhajoba dizertačnej práce18. 12. 2017

18.12.2017 13:00 hod. PriF UK fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Detailný geoekologický výskum stanovištných podmienok vinohradov v...

2017/12/18 RNDr. Katarína Žecová obhajoba dizertačnej práce18. 12. 2017

18.12.2017 12:00 hod. PriF UK zasadacia miestnosť katedry geológie a paleontológie G - 224, sedimentológia, „Biostratigrafická a paleoekologická analýza...

2017/11/28 Mgr. Jana Cibulková obhajoba dizertačnej práce28. 11. 2017

28.11.2017 11:30 PriF UK, knižnica Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky CH2 117, didaktika chémie „Aplikácia vybraných princípov...

2017/11/23 Mgr. Veronika Cvečková obhajoba dizertačnej práce23. 11. 2017

23.11.2017 11:00 PriF UK, AMOS, environmentálna geochémia „Vplyv makroprvkov v podzemných vodách na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky“

2017/10/20 Mgr. Lukáš Zima obhajoba dizertačnej práce20. 10. 2017

20.10.2017 10,00 hod. PriF UK, prezentačné centrum AMOS, pedológia, ,,Vplyv bývalého vinohradníckeho využívania na vegetáciu a vybrané pôdne vlastnosti lesných...

2017/09/25 Mgr. Ján Škoviera obhajoba dizertačnej práce25. 09. 2017

25.9.2017 10:00 h, PriF UK, AMOS, chemická fyzika "Structure, interactions and reactivity of molecules not easily amenable to experiment"

2017/09/18 RNDr. PaedDr. Róbert Szabó obhajoba dizertačnej...18. 09. 2017

18.9.2017 10:00 h. PriF UK, malá zasadačka VÚ BMC SAV, virológia „Molecular epidemiology of hantaviruses in Central Europe and antiviral screening against...

2017/08/28 Mgr. Mária Šimurková obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2017

28.8.2017 12:00 hod., PriF UK miestnosť B1-322 (CPS+), petrológia, ,,Geochemické štúdium metamorfovaných acídnych vulkanitov a vulkanoklastík staršieho...

2017/08/28 Mgr. Ivan Schmiedt obhajoba dizertačnej práce28. 08. 2017

28.8.2017 9:00h, PriF UK, miestnosť CPS+, pavilón B1-322, petrológia „Akcesorické minerály ortorúl veporika ako indikátory interakcie fluida a horniny“

2017/08/25 Mgr. Andrej Ruman obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 13:00 hod. PriF UK miestnosť G - 245, paleontológia „REFLECTION OF TECTONICS AND CHANGES OF THE DEPOSITIONAL ENVIRONMENT AND DANUBE BASIN...

2017/08/25 Mgr. Igor Kokavec obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 13:00 PriF UK, miestnosť B2 407a, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií „Permanentná fauna makrozoobentosu ako indikátor longitudinálnej...

2017/08/25 RNDr. Marianna Gregová Trenčanová obhajoba...25. 08. 2017

25.8.2017 12:30 PriF UK, seminárna miestnosť CH1-303, fyzikálna chémia, „Fluorescenčná dynamika "confined" systémov cyklodextrín/kumarín a polytiofén/fullerén“

2017/08/25 RNDr. Peter Bandura obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 11:15 hod. PriF UK miestnosť B1 - 444, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika „Morphometrical-morphostructural subdivision of the Western...

2017/08/25 RNDr. Stanislava Dižová obhajoba dizertačnej...25. 08. 2017

25.8.2017 11:00 hod. PriF UK miestnosť 231, podlažie - 1, mikrobiológia, ,,Vplyv quorum sensing molekuly farnezol na biofilm kvasinky Candida albicans."

2017/08/25 Mgr. Lukáš Konečný obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 11:00 hod., PriF UK miestnosť CH2-213, knižnica Katedry anorganickej chémie, chemická fyzika, ,,Development of advanced methods for relativistic...

2017/08/25 Mgr. Silvia Belušáková obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 10:30 hod. PriF UK miestnosť CH1-303 seminárna miestnosť Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, ,,Fotofyzikálne vlastnosti a procesy prenosu...

2017/08/25 RNDr. Tomáš Navara obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 10:00 hod. PriF UK zasadačka Katedry ekológie B2 - 407a, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií „Vplyv antropogénneho diskontinua na...

2017/08/25 Mgr. Daniel Labanc obhajoba dizertačnej práce25. 08. 2017

25.8.2017 9:30 hod. miestnosť CH2 - 213, knižnica katedry anorganickej chémie, ,,Kvantovochemické výpočty vlastností kovových klastrov"

2017/08/25 RNDr. Alexandra Benčová obhajoba dizertačnej...25. 08. 2017

25.8.2017 9:00 hod. PriF UK miestnosť 231, podlažie - 1, mikrobiológia, ,,Analýza vzťahu medzi štruktúrou membrány a citlivosťou buniek kvasiniek na...

Správy od 1 do 20 z 319