Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby PhD. 2

dizertačných, doktorandských prác

Obhajoby PhD. - stručný výpis (v jednom riadku)

2020/06/02 Mgr. Katarína Baďurová obhajoba dizertačnej práce02. 06. 2020

2.6.2020 13:30 hod. PriF UK, Prezenčné centrum J.A.Komenského AMOS, anorganická chémia, ,,Príprava a štúdium fotokatalyzátorov na báze fosforečnanov"

2020/06/02 Maria Maraszewska, MSc. online dizertačná skúška02. 06. 2020

2.6.2020 o 9:30 hod. Geochemical and petrological approach in granite research, Online dizertačná skúška v študijnom programe Petrológia

2020/02/12 obhajoba dizertačnej práce Mgr. Lukáš Michaleje12. 02. 2020

12.2.2020 9:30 hod., PriF UK miestnosť B1-322(CPS+), fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, ,,Hodnotenie a integrovaný manažment povodňového rizika"

2020/02/07 Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Eva Petrovčíková07. 02. 2020

7.2.2020 12:30 hod. PriF UK, Katedra biochémie, miestnosť CH1-224, biochémia, ,,The journey to the cell and back - the function of the transport protein CD222...

2020/02/07 Obhajoba dizertačnej práce Mgr. Dominika Kubalová07. 02. 2020

7.2.2020 10:00 hod. PriF UK, Katedra biochémie, miestnosť CH1-224, biochémia, ,,Fosfolipidy a ich vplyv na morfológiu a funkciu mitochondrií"

2020/01/30 Mgr. Gréta Vargová - obhajoba dizertačnej práce30. 01. 2020

30.01.2020 9:00 h, PriF UK, AMOS, molekulárna biológia „Impact of neurodegeneration on neuronal activity and connectivity“

2019/11/27 RNDr. Adela Tkáčová obhajoba dizertačnej práce27. 11. 2019

27.11.2019 15:00 h., PriF UK, AMOS B1-313, mikrobiológia „Štúdium interakcií proteínov bakteriofága BFK20 a Brevibacterium flavum v priebehu fágovej infekcie...

201-/11/22 Mgr. Denisa Máderová obhajoba dizertačnej práce22. 11. 2019

22.11.2019 14:00 PriF UK, miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov, „Úloha biologicky aktívnych látok integrujúcich adaptačnú odpoveď na cvičenie u pacientov...

2019/11/20 Mgr. Katarína Mikulová - obhajoba dizertačnej...20. 11. 2019

20.11.2019 11:00 hod., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, zasadacia miestnosť na prízemí, botanika „Invadovanosť bylinnej synúzie lesných...

2019/11/11 Mgr. Jana Gáfriková obhajoba dizertačnej práce11. 11. 2019

11.11.2019 11:00 hod. PriF UK, miestnosť B2-221b, pedológia, ,, Špecifické pôdne parametre vo vzťahu k enzymatickej aktivite mikrobioty na kalamitných plochách...

2019/10/21 RNDr. Bianka Horváthová obhajoba dizertačnej...21. 10. 2019

21.10.2019 13:00 hod. PriF UK, AMOS B1 - 313, jadrová chémia, ,,Selektívne rádiochemické metódy aplikované v jadrovej energetike"

2019/08/27 Mgr. Michal Seko obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 15:00 hod. PriF UK, Andrusovova miestnosť, G-245, sedimentológia, „Paleobiogeografia strednomiocénnych morských lastúrničiek (Ostracoda) Paratetýdy“

2019/08/27 RNDr. Radka Stanová - obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h. PriF UK, AMOS, mikrobiológia „Regulácia tvorby septínových štruktúr vyššieho poriadku“

2019/08/27 Mgr. Radivojka Bánová - obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h., PriF UK, miestnosť B1-322, molekulárna biológia „Targeted action of carbonic anhydrases on tumor metabolism“

2019/08/27 Mgr. Marek Šlenker obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h., CBRB SAV, zasadacia miestnosť na prízemí, botanika „Microevolution and origin of polyploids in genera of the genus Cardamine (family...

2019/08/27 RNDr. Lucia Turianová obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h., Virologický ústav BMC SAV, malá zasadačka, virológia „Interferóny typu III v patogenéze vírusov chrípky“

2019/08/27 MSc. Erika Kovács obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 12:30 hod., PriF UK , Andrusovova miestnosť G-245, sedimentológia, „Sublittoral microfauna as proxy for study of climate cyclicity and variability in...

2019/08/27 RNDr. Emília Nagyová - obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 11:00 h., PriF UK, miestnosť B1-322, molekulárna biológia „Implementácia multiparalelného sekvenovania do diagnostiky dedičných ochorení“

2019/08/27 RNDr. Lenka Jeszeová - obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 11:00 h. PriF UK, AMOS, mikrobiológia, „Kultúrne dedičstvo: Analýza mikrobiómu a využitie bakteriálnych enzýmov pri bioreštaurovaní“

2019/08/27 Mgr. Tatiana Harciníková obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 11:00 hod. PriF UK miestnosť G 16, poschodie - 3, pavilón G, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, „Modelovanie rizika environmentálneho...

Správy od 1 do 20 z 490