Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoby PhD. 2

dizertačných, doktorandských prác

Obhajoby PhD. - stručný výpis (v jednom riadku)

2019/11/27 RNDr. Adela Tkáčová obhajoba dizertačnej práce27. 11. 2019

27.11.2019 15:00 h., PriF UK, AMOS B1-313, mikrobiológia „Štúdium interakcií proteínov bakteriofága BFK20 a Brevibacterium flavum v priebehu fágovej infekcie...

201-/11/22 Mgr. Denisa Máderová obhajoba dizertačnej práce22. 11. 2019

22.11.2019 14:00 PriF UK, miestnosť B2-433, fyziológia živočíchov, „Úloha biologicky aktívnych látok integrujúcich adaptačnú odpoveď na cvičenie u pacientov...

2019/11/20 Mgr. Katarína Mikulová - obhajoba dizertačnej...20. 11. 2019

20.11.2019 11:00 hod., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, zasadacia miestnosť na prízemí, botanika „Invadovanosť bylinnej synúzie lesných...

2019/11/11 Mgr. Jana Gáfriková obhajoba dizertačnej práce11. 11. 2019

11.11.2019 11:00 hod. PriF UK, miestnosť B2-221b, pedológia, ,, Špecifické pôdne parametre vo vzťahu k enzymatickej aktivite mikrobioty na kalamitných plochách...

2019/10/21 RNDr. Bianka Horváthová obhajoba dizertačnej...21. 10. 2019

21.10.2019 13:00 hod. PriF UK, AMOS B1 - 313, jadrová chémia, ,,Selektívne rádiochemické metódy aplikované v jadrovej energetike"

2019/08/27 Mgr. Michal Seko obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 15:00 hod. PriF UK, Andrusovova miestnosť, G-245, sedimentológia, „Paleobiogeografia strednomiocénnych morských lastúrničiek (Ostracoda) Paratetýdy“

2019/08/27 RNDr. Radka Stanová - obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h. PriF UK, AMOS, mikrobiológia „Regulácia tvorby septínových štruktúr vyššieho poriadku“

2019/08/27 Mgr. Radivojka Bánová - obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h., PriF UK, miestnosť B1-322, molekulárna biológia „Targeted action of carbonic anhydrases on tumor metabolism“

2019/08/27 Mgr. Marek Šlenker obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h., CBRB SAV, zasadacia miestnosť na prízemí, botanika „Microevolution and origin of polyploids in genera of the genus Cardamine (family...

2019/08/27 RNDr. Lucia Turianová obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 13:00 h., Virologický ústav BMC SAV, malá zasadačka, virológia „Interferóny typu III v patogenéze vírusov chrípky“

2019/08/27 MSc. Erika Kovács obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 12:30 hod., PriF UK , Andrusovova miestnosť G-245, sedimentológia, „Sublittoral microfauna as proxy for study of climate cyclicity and variability in...

2019/08/27 RNDr. Emília Nagyová - obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 11:00 h., PriF UK, miestnosť B1-322, molekulárna biológia „Implementácia multiparalelného sekvenovania do diagnostiky dedičných ochorení“

2019/08/27 RNDr. Lenka Jeszeová - obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 11:00 h. PriF UK, AMOS, mikrobiológia, „Kultúrne dedičstvo: Analýza mikrobiómu a využitie bakteriálnych enzýmov pri bioreštaurovaní“

2019/08/27 Mgr. Tatiana Harciníková obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 11:00 hod. PriF UK miestnosť G 16, poschodie - 3, pavilón G, fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika, „Modelovanie rizika environmentálneho...

2019/08/27 RNDr. Karolína Tomčíková obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 11:00 h., BMC SAV Virologický ústav, malá zasadačka, virológia „Mechanizmy protichrípkovej heteroprotektívnej imunity indukovanej vakcináciou“

2019/08/27 RNDr. Mária Vozárová - obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 10:00 h., BMC SAV, malá zasadačka, virológia „Kopatogenéza vírusu chrípky typu A a baktérie Streptococcus pneumoniae na modeli myší“

2019/08/27 Mgr. Marika Mikudíková obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 10:00 hod. PriF UK, Andrusovova miestnosť G-245, paleontológia, ,,Ontogenéza skeletu zástupcov skupiny Seymouriamorpha (totálna skupina Amniota) a...

2019/08/27 RNDr. Alexandra Konečná obhajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 9:00 h. PriF UK, AMOS, mikrobiológia „Charakterizácia génu ERG6 v kvasinkách Kluyveromyces lactis: Erg6p v ochrane eukaryotickej bunky pred...

2019/08/27 Mgr. Martina Pečimonová - ohajoba dizertačnej...27. 08. 2019

27.8.2019 9:00 h. PriF UK, miestnosť B1-322, molekulárna biológia „Štrukturálny a funkčný dopad novoidentifikovaných variantov fenylalanín hydroxylázy u...

2019/08/27 Mgr. Erik Šimon obhajoba dizertačnej práce27. 08. 2019

27.8.2019 9:00 hod. PriF UK, miestnosť CH2-213, anorganická chémia, ,,Príprava a štúdium práškov na báze uhlíka s 2D morfológiou"

Správy od 1 do 20 z 484