Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave

Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave, odbor objektivizácie faktorov životných podmienok hľadá absolventov Prírodovedeckej fakulty UK so zameraním:

Biológ – pozícia laboratórneho diagnostika v Národnom referenčnom centre pre hydrobiológiu

Molekulárny biológ – pozícia laboratórneho diagnostika na pracovisko molekulárnej biológie (zameranie na molekulárnu diagnostiku patogénov z biologického materiálu pacientov a z matríc životného prostredia)
 
Kontakt na zaslanie životopisu (čo najskôr)

oofzpuvzsr.sk