Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Novinky

2019/08/26 RNDr. Lenka Pribusová Slušná obhajoba...26. 08. 2019

26.8.2019 14:00 hod. PriF UK miestnosť CH1 - 303, seminárna miestnosť Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie, fyzikálna chémia, „Laser spectroscopy of...

2019/08/26 Müge Atalar obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019 14:00, PriF UK, Andrusovova miestnosť G-245, sedimetológia, „Palaeoclimate records from lake sediments in the Central Anatolian Plateau“

2019/08/26 Mgr. Barbora Šimonová obhajoba dizertačnej práce 26. 08. 2019

26.8.2019 14:00 PriF UK miestnosť G-337, aplikovaná geofyzika, „Interpretácia tiažových anomálií pozdĺž hlbinných seizmických refrakčných profiloch...

2019/08/26 Mgr. Milan Semerád - obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019 13:00 h., miestnosť B2-420A, environmentálna ekológia „Mikrobiálne lúhovanie chemických prvkov z elektroodpadu a banského odpadu“

2019/08/26 Mgr. Róbert Šandrik obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019 13:00 hod., PriF UK, miestnosť CH2-401, organická chémia, ,,Dihydrobenzochinón a Fanchinón ako stavebné bloky organických funkčných materiálov"

2019/08/26 Mgr. Stanislav Kyzek obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019, 13:00 h., PriF UK, miestnosť B1-501, genetika „Štúdium účinku nízkoteplotnej plazmy na biologické systémy“

2019/08/26 Mgr. Jaroslav Buša obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019 13:00 hod, PriF UK miestnosť G - 130, inžinierska geológia, „Pokročilé metódy satelitnej SAR interferometrie v hodnotení zosuvnej aktivity...

2019/08/26 Mgr. Alexandra Filová - obhajoba dizertačnej...26. 08. 2019

26.8.2019 12:00 h., PriF UK, miestnosť B2-420A, environmentálna ekológia, „Využitie sladkovodných rias pri hodnotení interakčných vzťahov kovov vo vodnom...

2019/08/26 RNDr. Nina Sihelská - obhajoba dizertačnej práce26. 08. 2019

26.8.2019 11:00 PriF UK, Katedra mikrobiológie a virológie B2-231, virológia „Novo sa objavujúce (emerging) vírusové patogény hospodársky dôležitých plodín,...

2019/08/26 Mgr. Eva Struhárňanská - obhajoba dizertačnej...26. 08. 2019

26.8.2019 11:00 h., PriF UK, miestnosť B1-322, molekulárna biológia, „Nové stratégie produkcie rekombinantných proteínov“