Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

2018/11/28 Prednáška DIRECTED HARVEST OF ASIAN CARPS IN...28. 11. 2018

28.11.2018 o 15:00 hod. PriF UK v miestnosti AMOS, Organizuje Katedra ekológie PriF UK

2018/11/28 Prečo môžu vulkanické erupcie ohroziť život...28. 11. 2018

28.11.2018 od 14:30 do 17:00 hod. PriF UK v Bratislava, miestnosť B1-Plus

2018/11/23 Prednáška „Drogová scéna na Slovensku z pohľadu...23. 11. 2018

23. novembra 2018 o 10:00 hod. v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331)

2018/11/16 Seminár katedry mikrobiológie a virológie "...16. 11. 2018

piatok 16. november 2018 o 12:45 hod. v miestnosti B1-307

2018/11/14 Prednáška O princípoch fungovania horských lesov...14. 11. 2018

Prečo les nie je zelený a nedá sa vysadiť? Prečo stromy nie sú les? Čo, kedy a ako je les, a akú úlohu v tom zohráva manažment lesa a jeho ochrana? To všetko...

2018/11/14 Prednáška „Rastlinné biotechnológie v produkcii...14. 11. 2018

14. novembra 2018 o 13:30 hod. na PriF UK, miestnosť Plus, Organizuje Katedra fyziológie rastlín

2018/11/08 Prednáška o ekológii a ochrane mačkovitých...08. 11. 2018

Ecology and Conservation of the Carnivore Community in Thailand: Lessons Learned and Conservation Challenges for the Kingdom, 8. novembra 2018 o 15:00 hod. v...

2018/10/29 Svetový atlas dezertifikácie - Ako strácame pôdu...29. 10. 2018

29. októbra 2018 od 10 hod. na Základnej škole Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Vydanie Svetového atlasu dezertifikácie mapuje vplyv ľudskej činnosti...

2018/10/26 Prednáška a vernisáž výstavy ku knihe Visual...26. 10. 2018

v piatok 26.10.2018 o 10:00 hod. v prezentačnom centre AMOS na PriF UK. Kniha: Obrazový pruvodce anatomii rostlín. Prednášajúcim je Prof. RNDr. Alexander Lux,...

2018/10/24 Prednáška Andské sopky - nebezpečné krásky24. 10. 2018

24.10.2018 od 14:30 do 17:00 hod. v miestnosti B1-PLUS