Prednášky

Geovedy v SNM – Prírodovednom múzeu v Bratislave20. 09. 2023

20.09.2023 15:00 – 17:00 h. SNM – Prírodovedné múzeum Vajanského nábrežie 2, Bratislava-Staré Mesto, Objavovňa na 3. poschodí

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie03. 07. 2023

3. júl 2023 8:30 hod. pavilón CH2, miestnosť 201, PriF UK

Prednáška “Anti-viral Antibodies, how they work, and what...26. 06. 2023

26.06.2023 o 11:00 v Konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK, Ilkovičova 8, Bratislava

Prednáška Fostering Global Health with Nanoparticles19. 06. 2023

19.6.2023 o 14:00 v miestnosti CPS+ na PriF UK, Ilkovičova 8, Bratislava. Organizuje Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

Prednáška svetoznámeho experta na oblasť výskumu kremíka v...14. 06. 2023

14.06.2023 o 10:00 hod. Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, zasadacia miestnosť prízemie

2D Materials Workshop09. 06. 2023

v piatok 9.júna 2023, od 9:00 do 15:40 hod. vo veľkej konferenčnej miestnosti Vedeckého Parku UK. Organizátor: Laboratórium pre pokročilé materiály, PriFUK

Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied31. 05. 2023

31. 5. 2023 15:00 – 17:30 h, miestnosť B1-PLUS aj online. Prednášky: 1. Záhada predĺžených lebiek 2. Pripravované zmeny kurikula a podpora výučby geológie na...

Príďte zažiť vysokú školu na vlastnej koži!29. 05. 2023

29.05.2023 o 8:30 hod. na Právnickej a na Filozofickej fakulte UK. Nie ste ešte maturanti a hľadáte program na dni, kedy je škola počas maturít zatvorená?

Prednáška v rámci seminárov Katedry fyzikálnej a...05. 05. 2023

Date: Friday, May 5, 2023, 13:30 Place: AMOS, B-1 313, PriF UK, Exploring Reaction Mechanisms of Metalloproteins by Correlating Theory and Experiment

LAM Seminár "Elektrochemické senzory"21. 04. 2023

21.4.2023 o 10:00 hod. v Prezentačnom centre AMOS PriF UK (miestnosť B1-313)