Prednášky

Prednáška Ionizing radiation versus plant resistance to...22. 11. 2023

22.11.2023 o 13:00 hod. Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť B2-117a (Katedra fyziológie rastlín)

Prednáška "OF FISH AND US"21. 11. 2023

21. novembra 2023 (utorok) o 15:00 hod. v miestnosti CH1-222 Prírodovedeckej fakulty UK

Prednáška z bioarcheológie, organizuje Katedra antropológie15. 11. 2023

15.11.2023 o 16.30 hod v posluchárni B1-301. Prednáška: Dobře jedl – dobře pil, dlouhý život neužil: Bioarcheologický a biohistorický výzkum a exhumace...

Cestovateľská prednáška SÁPMI-LAPONSKO14. 11. 2023

14.11.2023 o 18,00 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK

Prednáška Voltampérometrické metodológie a aplikácie v...08. 11. 2023

streda 8. novembra 2023 14:00 hod. online prednáška cez MS Teams, Chemické horizonty

Prednáška na tému "ŠIKANA"07. 11. 2023

7.11.2023 o 18:10 na PriF UK v miestnosti B1-305. Organizuje Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Prednáška Železničné prevádzky – špecifický typ...25. 10. 2023

25.10.2023 15:00 – 17:00 hod. Dištančne – cez aplikáciu MS Teams, Pripojte sa na https://lnk.sk/qdx3 Prezenčne B1-PLUS

Prednáška Kórejská republika pod mikroskopom - prelínanie...25. 10. 2023

25.10.2023 o 13:00 hod., miestnosť AMOS, online cez MS Teams

Beseda s IPčkom - Internetová poradňa pre mladých03. 10. 2023

3.10.2023 o 17:30 na PriF UK v miestnosti CH2-118.

Druhý francúzsko-slovenský workshop22. 09. 2023

v piatok 22.09.2023 od 9 hod. Kde: v CPS+ conference room (B1-322) Workshop on Solar-active nanostructuired materials for innovative remediation of water...