Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Prednáška "Determination of Selenium Species with...09. 09. 2019

09.09.2019 o 14:00 hod. v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331)

Prednáška Properties of proteins and nano materials...02. 08. 2019

Prednáška Dr. Fedorova, ktorá sa uskutoční v prednáškovej miestnosti AMOS na Prírodovedeckej Fakute UK dňa 2.8.2019 o 10:30 hod.

Prednáška „Calcium dynamics and its regulated gene...03. 07. 2019

03. júl 2019 o 13:00 hod. Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť AMOS Organizuje: Katedra fyziológie rastlín PriF UK, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, v...

Seminár Súčasné problémy vo vyučovaní chémie01. 07. 2019

Termín konania: 1. júl 2019 Miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK, Ilkovičova 6, Bratislava, CH1-2 Organizuje: Chemická sekcia PriF UK

Prednáška Geologické zaujímavosti Maďarska05. 06. 2019

5.6.2019 14:30 - 17:00 h, PriF UK v Bratislave, miestnosť B1-322 (Plus); Prednášajúci: Mgr. Balázs Kronome, PhD.

Prednáška "Produkcia rekombinantných proteínov pre využitie...05. 06. 2019

v stredu 5.6.2019 o 14:00 hod v miestnosti B2-304, Katedra molekulárnej biológie

Prednáška "Enantioseparation of various novel psychoactive...04. 06. 2019

4.6.2019 o 12:45 v knižnici Katedry analytickej chémie (miestnosť CH2-331). Oraganizuje Katedra analytickej chémie PriF UK v spolupráci s Odbornou skupinou pre...

Vedecký seminár na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie...31. 05. 2019

piatok 31.5.2019 o 13:00 hod Kde: seminárna miestnosť KŽFE B2/433a Prezentácie zahraničných doktorandov Organizuje: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie...

Prednáška „Ako chutí vedecký chlebíček vo svete“ 28. 05. 2019

28.5.2019 o 14.00 h v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK. Organizuje Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s EMBL a...

Prednáška "Micropollutants in the Environment: Some Case...22. 05. 2019

22.5.2019 o 10:00 h v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331). Organizuje Katedra analytickej chémie PriF UK spolupráci s Odbornou skupinou pre...