Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

Prednáška Lesy. Vody. Šelmy Čo chráni WWF na Slovensku?28. 03. 2019

28.03.2019 o 14:30 h v miestnosti AMOS Prednášajúca: Mgr. Miroslava Plassmann, PhD. z WWF Slovensko

Paleoklub prednáška Ako rástli stegocefaly - rozprávanie o...27. 03. 2019

27.3.2019 (streda) o 18:15 h v miestnosti G-203, na Katedre geológie a paleontológie

Prednáška Patentovanie a licencovanie v life science27. 03. 2019

27.3.2019 od 17.00 do 18.00 h vo Vedeckom Parku UK; Prakticky zameraná prednáška s radami a tipmi ako patentovať a licencovať výsledky výskumu v life sciences...

Prednáška Ekológia s Erikom Balážom (My sme les)27. 03. 2019

27.03.2019 od 14:45 do 15:30 h na rektoráte Univerzity Komenského, Šafárikovo námestie

Prednáška s diskusiou V čom bude rok 2019 prelomový vo vede26. 03. 2019

26.3.2019 o 16 h Vedecký park UK, Ilkovičova 8

Seminár na Katedre mikroobiológie a virológie "ERG6 -...22. 03. 2019

22.3.2019 o 12.20 h v miestnosti č.305, pavilón B1; "ERG6 - potenciálny cieľ pre nové antifungálne látky?" Prednášajúci: RNDr. Alexandra Konečná

2019/03/20 Prednášky v rámci Klubu učiteľov geovied20. 03. 2019

20.03.2019 od 14:30 do 17:30 h miestnosť B1-322 (Plus) 1. Geopark Malé Karpaty. Využijeme potenciál celého pohoria? (RNDr. Ján Madarás, PhD.) 2. Japonsko Ako...

2019/03/15 Prednáška "Integrovaný prístup vo vývoji...15. 03. 2019

15.3.2019 o 10.00 h v konferenčnej miestnosti Vedeckého parku UK

2019/03/14 Prednáška Ekologického krúžku o motýloch - jasoň...14. 03. 2019

14.03.2019 o 14:30 h v miestnosti CPS+ Prednášajúcim bude Mgr. Dušan Šácha, PhD., ktorý pôsobí na Správe CHKO Biele Karpaty.

2019/03/06-08 Kurz morskej ekológie a oceánografie06. 03. 2019

6. - 8. marca 2019 o 9:30 hod. PriF UK, Katedra geológie a paleontológie miestnost G - 224