Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednášky

DNA Day Slovakia25. 04. 2019

25.4.2019 od 9:00 h na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Organizuje: Katedra genetiky PriF UK a Institute of Molecular Biomedicine

Prednáška Old stones and new perspectives: Paleoptera back...24. 04. 2019

24.04.2019 o 13:30 h v miestnosti AMOS, Katedra ekológie a Slovenská limnologická spoločnosť pozývajú na prednášku Ekologického krúžku

Prednáška Evolúcia minerálov17. 04. 2019

Kedy: 17.4.2019 14:30 – 17:00 h Kde: PriF UK, miestnosť B1-322 (Plus) Prednášajúci: prof. RNDr. Pavel Uher, CSc.

Chemická show - Hľadá sa chemik16. 04. 2019

16.04.2019 o 17:00 h na Prírodovedeckej fakulte v aule B1-301; Organizujú študenti (budúci učitelia chémie) z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie...

Seminár na Katedre mikroobiológie a virológie 12. 04. 2019

12.04.2019 o 12.20 h v miestnosti B1-305; "Štúdium antivírusových účinkov novosyntetizovaných látok na modeli infekcie MHV-68" Prednášajúci: RNDr....

Naštartuj svoju kariéru vo výskume12. 04. 2019

Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov Kedy: 12. apríla 2019 v čase od 09.00 do 15.30 h Kde: Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičová 8,...

Prednáška Biologická diverzita, bioindikace a životní...10. 04. 2019

10.04.2019 o 13:30 h v miestnosti CPS+ Organizuje: Katedra ekológie a Ekologický krúžok

Prednáška "STRUCTURE AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF...09. 04. 2019

9.4.2019 ve 13:00 (do 14:30) h v knihovně Katedry analytickej chémie (místnost č. 331).

Prednáška Ornitológ v Ekvádore04. 04. 2019

4. apríl 2019 o 14:30 h miestnosť AMOS; Organizuje: Katedra ekológie a Ekologický krúžok; Prednášajúci: Mgr. Ján Svetlík

Kurz Plant Cell, Developmental, and Molecular Biology01. 04. 2019

Katedra fyziológie rastlín pozýva na kurz od 1. do 3. aprila 2019 v miestnosti CPS plus (B1-322), PRIF UK v BA. Kurz začína v pondelok 01.04.2019 o 10:00 h