Prednášky

Online prednáška - Prepojenie vedy a umenia (Art & Science)27. 02. 2024

27.2.2024 o 17:00 hod. online prednáška

Prednáška o komunikácii učiteľa v emocionálne náročných...27. 02. 2024

v utorok 27.2.2024 o 15.00 v miestnosti B1-301

Prednáška BacPROTACs - Antibiotics of the future?23. 02. 2024

23.2.2024 o 13:30 hod. v miestnosti CH1-222. Prednáška v rámci Kuželových seminárov.

Prednáška Popularizácia prírodných vied21. 02. 2024

21.2.2024 15:00 – 17:00 h Prednášajúci: Prof. Ing. Karol Jesenák, CSc. Dištančne cez MS Teams aj prezenčne miestnosť B1-PLUS

Chemická olympiáda a súvisiace vzdelávacie aktivity pre...07. 02. 2024

7.2.2024 o 14 hod. online prednáška cez MS Teams

2024/02/02 Habilitačná prednáška PaedDr. Anny DROZDÍKOVEJ,...02. 02. 2024

2.2.2024 o 10:00 hod. v prezentačnom centre AMOS, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania Odborová didaktika, „Transformácia metód a prostriedkov...

2024/02/01 Habilitačná prednáška RNDr. Mariany BUDOVSKEJ,...01. 02. 2024

1.2.2024 o 11:00 hod. v miestnosti B1 - 322 (CPS+)/online prostredníctvom aplikácie MS Teams, habilitačná prednáška, odbor habilitačného konania Organická...

Prednáška: Fascinujúce pohľady na Nobelovu cenu: pôvod,...26. 01. 2024

26.01.2024 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.

Prednáška Digitálne technológie vo vzdelávaní24. 01. 2024

24.1.2024 15:00 –17:00 hod. miestnosť B1-PLUS, aj online cez MS Teams

Prednáška "Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu 2023"15. 12. 2023

15.12.2023 o 10:00 v konferenčnej sále Vedeckého Parku UK.