Prednášky

Prednáška „Does wheat polyploidization cause a 'genome...18. 04. 2024

18. apríl 2024 o 13:00 hod. Prírodovedecká fakulta UK, miestnosť PLUS

Prednáška Čo je sucho a je na Slovensku reálnym problémom?17. 04. 2024

17.4.2024 od 15:00 do 17:00 hod, prezenčne miestnosť B1-PLUS aj online

Spring Clothing Swap. Prednáška "O (ne)kvalite oblečenia"11. 04. 2024

11.04.2024 v čase od 9:00 do 12:00 v B2 Respírium. Prednáška od 14:00 v miestnosti CPS+. Spring Clothing Swap - Jarné upratovanie skrine (aby si vyprázdnil...

Prednáška Nízkomolekulární organické kyseliny v životním...08. 04. 2024

dňa 8.4.2024 o 14:00 Prezentačné centrum AMOS PriF UK

Prednáška „Lišajníky ako zdroj biologicky aktívnych látok“ 04. 04. 2024

4. apríl 2024 o 13:00 hod. miestnosť PLUS

Prednáška From Cnidarians to other creatures: Investigating...26. 03. 2024

26. marec 2024 (utorok) o 16:30 v CH1-222 PriF UK

Prednáška G-quadruplex DNA for genetic engineering in...22. 03. 2024

22. marec 2024 o 13:30 v CH1-222 PriF UK

Prednášky Klubu učiteľov geovied20. 03. 2024

20.3.2024, 15:00 – 17:30 h prezenčne miesnosť B1-PLUS aj online. Dve prednášky 1. Sanácia hradného brala Strečno, 2. GNSS – s navigáciou sa nestratím