Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rektorské a dekanské voľno

Oznamujeme študentom, že

dňa 29.3.2018 (štvrtok)

udeľuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. študentom rektorské voľno

a dňa 3.4.2018 (utorok)

udeľuje dekan PriF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. študentom dekanské voľno.