Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ochrana a využitie pedosféry

(prezentácie k prednáškam)


1. Legislatívna ochrana pôd na Slovensku (pdf , pptx)


2. Mokrade a organozeme (pdf , pptx)


3. Dezertifikácia (pdf , pptx)


4. Faktory ovplyvňujúce charakter počasia a klímy na zemskom povrchu (pdf , pptx)


5. Následky intenzívneho urbanizmu a fenomén "soil sealing" (pdf , pptx)


6. Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie - prínosy a riziká (pdf , pptx)


7. Humínové látky a ich využitie (pdf , pptx)


8. Kompostovanie "v skratke" (pdf , pptx)