Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kvalita a degradácia pôdy

(prezentácie k prednáškam)


1. Kvalita a degradácia pôdy úvod (pdf , pptx)


2. Dezertifikácia (pdf , pptx)


3. Degradácia pôd v tropických oblastiach (pdf , pptx)


4. Acidifikácia pôd (pdf , pptx)


5. Alkalizácia a salinizácia pôdy (pdf , pptx), príloha: tabuľka rozpustnosti vybraných anorganických solí


6. Rizikové prvky v pôdach (pdf , pptx) a Kontaminácia pôdy banskými odpadmi (pdf , pptx)


7. Organická kontaminácia pôdy (pdf , pptx)


8. Kontaminácia pôdy v priemyselne zaťažených oblastiach (pdf , pptx)


9. Fyzikálna degradácia pôdy (pdf , pptx)