Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Globálne a regionálne aspekty hygieny pôdy

(prezentácie k prednáškam)


1. Hygiena pôdy úvod (pdf , pptx)


2. Problematika pôdnych nitrátov (pdf , pptx)


3. Enzymatická aktivita pôd (pdf , pptx)


4. Acidifikácia pôd (pdf , pptx)


5. Alkalizácia a salinizácia pôdy (pdf , pptx), príloha: tabuľka rozpustnosti vybraných anorganických solí


6. Rizikové prvky v pôdach (pdf , pptx) a Kontaminácia pôdy banskými odpadmi (pdf , pptx)


7. Organická kontaminácia pôdy (pdf , pptx)


8. Kontaminácia pôdy v priemyselne zaťažených oblastiach (pdf , pptx)


9. Rádionuklidy (pdf , pptx)