Beseda s IPčkom - Internetová poradňa pre mladých

3.10.2023 o 17:30 na PriF UK v miestnosti CH2-118.

Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky si Vás dovoľuje pozvať na besedu, ktorej témou je problémové správanie žiakov (napr. šikana, sebapoškodzovanie, suicidálne správanie a pod.). Beseda sa bude zameriavať na praktický aspekt tejto problematiky, a preto ju bude viesť tím z OZ IPčko, ktorý sa s takýmito situáciami stretáva vo svojej praxi pomerne často.

Kedy a kde bude beseda prebiehať?

Čakáme Vás 3.10.2023 o 17:30 na PriF UK v miestnosti CH2-118.

Pre koho je beseda určená?

Beseda je určená primárne pre študentov učiteľstva, ale vítaný je ktokoľvek, koho táto téma zaujíma a chcel by sa o nej dozvedieť viac.

Kto je to IPčko?

Internetová poradňa pre mladých https://ipcko.sk/ je najznámejším projektom občianskeho združenia IPčko. Ich tím tvoria mladí, špeciálne vyškolení psychológovia, sociálni pracovníci a talentovaní študenti týchto odborov. Ich poradcovia pomáhajú mladým ľuďom v náročných situáciách. V IPčku prepájajú najnovšie psychologické poznatky s technológiami a využívajú ich v prospech mladých ľudí. Viac informácií sa môžete dočítať na webovej stránke OZ https://ipcko.sk/

Ako sa prihlásiť?

Aby sme vedeli odhadnúť účasť na besede, v prípade záujmu prosím vyplňte tento krátky formulár https://forms.gle/AfKBuZrSn4oL65FY8

Pre viac informácií o podobných akciách nás sledujte na Instagrame didaktika.eu.
https://www.instagram.com/didaktika.eu/

Tešíme sa na Vás.

Za Katedru didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Mgr. Alexander Kmeť | PhD. student | Biology & Chemistry teacher
kmet45uniba.sk
Department of Didactics in Science, Psychology and Pedagogy
Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava