Prednáška svetoznámeho experta na oblasť výskumu kremíka v rastlinách

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV
a Katedrou fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku svetoznámeho experta na oblasť výskumu kremíka v rastlinách

„Silicon's role in plant stress reduction - why this element is not used routinely for managing plant health?“

14. jún 2023 o 10:00

Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava
zasadacia miestnosť prízemie

Prednášajúci: Prof. Dr. Lawrence E. Datnoff
Department of Plant Pathology & Crop Physiology
Louisiana State University Agricultural Center, Baton Rouge, LA, USA

Kontakt:
Marek Vaculik, Katedra fyziológie rastlín PriF UK
marek.vaculikuniba.sk

Plagát

Plagát [.pdf]  [.jpg]