Odborná zahraničná prax

Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny v spolupráci so zahraničnými partermi ponúka i v roku 2022 študentom PRIF UK jedinečnú možnosť absolvovať odbornú zahraničnú prax v:

1. Erzgebirge (Nemecko) v termíne 29.7. - 5.8. 2022 .pdf  .jpg
alebo
2. Tatrzańskim parku narodowym (Poľsko) v termíne 18.7. - 24.7. alebo 24.7. – 31.7.2022 .pdf  .jpg

Vďake dlhoročnej spolupráci dokáže naša katedra zabezpečiť účasť našich študentov na týchto podujatiach, ktoré sú cenným zdrojom nových poznatkov, praktických skúseností, či nových kontaktov z celého sveta (prax absolvujú študenti z mnohých krajín sveta), ale sú zároveň i podujatiami, ktoré majú najvyššie odborné hodnotenia a sú určené i pre študentov z najlepších univerzít EÚ.

Bližšie informácie sú uvedené na informačných letákoch (Nemecko .pdf  .jpg a Poľsko .pdf  .jpg) a taktiež je možné kontaktovať odborného garanta pre SR: Martin Labuda - Kat. environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny, miestnosť B2-335.

Nemecko

Poľsko