Konferencia Biochemické dni 2019

v dňoch 21.9. - 24.9.2019

Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec

Pozvánka [.pdf]

Organizátori:

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu člen FEBS a IUBMB
v spolupráci s CVTI SR
a FCHPT STU

Program:

1. Plenárne zasadania
2. Rokovanie v sekciách
3. Posterová sekcia

Sekcie:

A „OMICS“ – systémová biológia – od štruktúry k funkcii
Predsedovia: J. Turňa , T. Szemeš

B Biomedicína - od molekúl k lôžku pacienta
Predsedovia: S. Pastoreková, A. Breier

C Aplikovaná biochémia a biotechnológie
– od vedy k technológii
Predsedovia: M.Rebroš, S. Stuchlík

D Transfer technológií a duševné vlastníctvo
Predsedovia: S. Stuchlík, I. Barák

E Vzdelávanie v biochémii a molekulárnej biológii – mladí výskumníci
Predsedovia: M. Kollárová, M. Mareková

Organizačný výbor konferencie:

Miroslav Barančík, Albert Breier, Gabriela Gavurníková, Stanislav Stuchlík

Miroslav.Baranciksavba.sk
telefón:+421-2-32295404

albert.breierstuba.sk
telefón:+421-918 674 514

gabriela.gavurnikovacvtisr.sk
telefón: +421-2-69253234

stanislav.stuchlikuniba.sk
telefón: +421-2-60296509

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta
Katedra biochémie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina CH1-212
842 15 Bratislava
Tel: 02 / 602 96 546
Fax: 02 / 602 96 452
E-mail: anton.horvathuniba.sk