Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška "Karst and Karst Waters of Albania"

Prednáška je  zrušená zo zdravotných dôvodov.

Katedra hydrogeológie PriF UK

Slovenská asociácia hydrogeológov

Slovenská geologická spoločnosť

Vás pozýva na prednášku

Romeo Eftimi

Geological service of Albania, Tirana

Karst and Karst Waters of Albania

Prednáška bude v anglickom jazyku

štvrtok 12.09.2019 o 14:00 hod.

Miesto konania: miestnosť CPS+ (B1-322) na PriF UK v Bratislave

Kontakt:

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
renata.flakova@uniba.sk
Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Plagát

Plagát   [.pdf]   [.jpg]