Prednáška "Determination of Selenium Species with HPLC-ICP-MS for Various Samples"

Katedra analytickej chémie

Vás pozýva na prednášku

„Determination of Selenium Species with HPLC-ICP-MS for Various Samples“

2019-09-09-lecture_prof_Pak.pdf

Prof. Pak, Yong-Nam, PhD.

Department of Chemistry Education, Korea National University of Education,
Chung Buk 28791, Korea

ktorá sa uskutoční v pondelok 9. septembra 2019 o 14:00 hod.

v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331)

v rámci projektu APVV-SK-KR-18-0009.

doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.
Katedra analytickej chémie,
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
radoslav.halkouniba.sk