Prednáška "Enantioseparation of various novel psychoactive drugs by HPLC, capillary electrophoresis and capillary electrochromatography"

Katedra analytickej chémie PriF UK

v spolupráci s Odbornou skupinou pre chromatografiu a elektroforézu SCHS

si Vás dovoľujú pozvať na prednášku:

"Enantioseparation of various novel psychoactive drugs by HPLC, capillary electrophoresis and capillary electrochromatography“,

ktorá sa uskutoční dňa 4.6.2019 o 12:45 h

v knižnici Katedry analytickej chémie (miestnosť CH2-331).

Prednášať bude Prof. Martin Schmid z Karl-Franzens-Universität Graz,

Department of Pharmaceutical Chemistry, Graz, Rakúsko

v rámci programu CEEPUS CIII-RO-0010-13-1819 “Teaching and learning bioanalysis”.

doc. RNDr. Marián Masár, PhD.
Katedra analytickej chémie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Tel.: +421-2-60296379
Fax: +421-2-60296706
E-mail: marian.masaruniba.sk
Web: www.analytika.sk