Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

GeoWíkend I Maďarsko 2018

Severné a severovýchodné Maďarsko

Termín

19. – 21. október 2018

Program

Prvý GeoWíkend (GeoW I) sa zameria na takmer neznámy región Maďarska. Počas GeoW I spoznáme najkrajšie prírodné scenérie Maďarska Dunakanyar (Dunajskú zákrutu), vystúpime na najvyšší vrch našich susedov Kékes, budeme sa plaviť po rieke Tisza, prezrieme si expozície jedinečného  Ecocentra v Poroszló a prejdeme sa po maďarskej puste Hortobágy. Navštívime ostrihomskú baziliku, budeme ubytovaní v originálnych domoch pamiatky zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO Hollóko, prehliadneme si historické centrum Debrecína s najväčšou a najznámejšou evanjelickou  katedrálou krajiny a budeme ubytovaní v zrekonštruovanom mlyne. Pri návrate sa stavíme v historickom meste Tata so zámkom Eszterházyovcov. Počas exkurzie nebude chýbať ochutnávka miestnej gastronómie a vína.

Kontakt

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny Prif UK
rg.exkurziagmail.com

WEB: www.regionalnageografia.sk
FB: Geografické exkurzie a expedície
Instagram: GeografickeExkurzie&Expedicie

********************************************

Ďalšie exkurzie na Prírodovedeckej fakulte nájdete tu

Plagát

Plagát  [.jpg]