2018/11/23 Prednáška „Drogová scéna na Slovensku z pohľadu analytického chemika KEÚ PZ SR.“

23. novembra 2018 o 10:00 hod. v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331)

Katedra analytickej chémie

Vás srdečne pozýva na prednášku

mjr. PharmDr. Kataríny Jankovičovej

z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru Slovenskej republiky (KEÚ PZ SR) s názvom:

„Drogová scéna na Slovensku z pohľadu analytického chemika KEÚ PZ SR.“

Prednáška sa uskutoční 23. novembra 2018 o 10:00 hod.

v knižnici Katedry analytickej chémie (CH2-331).

Tešíme sa na Vašu účasť.

Za organizátorov: prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. a MUDr. Peter Božek, CSc.
 
RNDr. Simona PROCHÁZKOVÁ, PhD.
Katedra analytickej chémie, CH2-328
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava
 
E-mail:  simona.prochazkova@uniba.sk
Telefón:  +421-2-60296408