Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/06/12 Informačný deň v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation

v rámci programu Horizont 2020

Termín konania: 12. jún 2018

Miesto konania: CVTI SR, Bratislava, Lamačská cesta 8/A

Infodeň organizuje Národná kancelária NCP Horizont 2020 pri CVTI SR v spolupráci s TC AV ČR

Bližšie informácie o podujatí a registrácii nájdete na odkaze:

http://h2020.cvtisr.sk/sk/aktuality/informacny-den-v-oblasti-spreading-excellence-and-widening-participation.html?page_id=3568

Mgr. Miriam Miláčková, PhD.
metodička pre medzinárodné projekty
Projektové centrum PriF UK
Oddelenie národnych a medzinárodných projektov
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
miestnosť: B1-318, tel: 02/602 96 749
miriam.milackovauniba.sk
www.projektovecentrumprifuk.sk