Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/05/16 Prednáška „Enzyme-like Catalysis in Supramolecular Capsules“

Prednáška prof. Konrada Tiefenbachera

z University Basel

na tému „Enzyme-like Catalysis in Supramolecular Capsules“

v stredu 16.05.2018 o 10:00 hod v miestnosti CPS+

Teším sa na stretnutie

Za organizátorov

Prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
radovan.sebestauniba.sk
Katedra organickej chémie
Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava

Plagát

Plagát [.pdf]