Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/03/20 Prednáška GEOCHEMISTRY, MOBILITY AND BIOAVAILABILITY OF CONTAMINANTS IN MINE TAILINGS OF NAMIBIA

Katedra hydrogeológie PriF UK

Vás pozýva na prednášku

Prof. Ing. Ondřej Šráček, Ph.D., M.Sc.

(Univerzita Palackého v Olomouci)

utorok 20. 3. 2018 o 14,00 hod.

GEOCHEMISTRY, MOBILITY AND BIOAVAILABILITY OF CONTAMINANTS IN MINE TAILINGS OF NAMIBIA

(prednáška bude v českom jazyku)

Miesto konania: G-117A na PriF UK v Bratislave

Kontakt:

renata.flakovauniba.sk
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava