Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2018/03/05 Prednáška Katedry hydrogeológie "Hydrogeologický průzkum a transportní model kolem jaderné elektrárny Dukovany"

Katedra hydrogeológie PriF UK

Vás pozýva na prednášku

RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D.

(Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova
a VÚV TGM Praha)

pondelok 5. 3. 2018 o 11:00 hod.

Hydrogeologický průzkum a transportní model kolem jaderné elektrárny Dukovany

Miesto konania: G-105 PriF UK v Bratislave

Kontakt:

rflakovafns.uniba.sk , zenisovafns.uniba.sk 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
renata.flakovauniba.sk
Katedra hydrogeológie
Prírodovedecká fakulta UK
Ilkovičova 6
842 15 Bratislava