Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

2017/11/30 Prednáška Aplikace geochemického modelování a modelování reaktivního transportu v hydrogeologii

Katedra hydrogeológie PriF UK

a Slovenská asociácia hydrogeológov

Vás pozýva na prednášku

Ondra Šráček

(Univerzita Palackého v Olomouci)

štvrtok 30. 11. 2017 o 14,00 hod.

Aplikace geochemického modelování a modelování reaktivního transportu v hydrogeologii

Miesto konania: G-105 PriF UK v Bratislave

Kontakt: rflakovafns.uniba.sk, zenisovafns.uniba.sk