Termíny prijímacích skúšok

 

 

Termíny prijímacích skúšok

Bakalársky stupeň štúdia

15.6.2017  čas a miestnosť podľa pozvánok

 

Magisterský stupeň štúdia

28.06.2017  čas a miestnosť podľa pozvánok