2. kolo Bc. prijímacieho konania

2. kolo prijímacieho konania na Bc. štúdium

Prírodovedecká fakulta UK organizuje

2. kolo prijímacieho konania na Bc. študijné programy:

 

 • geológia
 • geológia vo využívaní krajiny
 • paleobiológia
 • geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
 • geografia, geoinformatika a kartografia
 • geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • geografia a demografia v štátnej správe a samospráve (aj externá forma)
 • chémia
 • environmentalistika
 • systematická biológia
 • učiteľstvo predmetov biológia a chémia
 • učiteľstvo predmetov biológia a geografia
 • učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
 • učiteľstvo predmetov biológia a matematika
 • učiteľstvo predmetov chémia a matematika
 • učiteľstvo predmetov geografia a matematika
 • učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk ²
 • učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk ²
 • učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk ²
 • učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk ²
 • učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk ²
 • učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk ²
 • učiteľstvo predmetov geografia a história ²

 

² študijné programy budú otvorené v spolupráci s Filozofickou fakultou UK

Termín podávania prihlášok je od 1. apríla 2017 do 15. júna 2017.