Program konferencie 2017

Deň konferencie: streda 26. apríla 2017

 

Plenárna prednáška

Robiť vedu je úžasné
Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Katedra ekológie

 

 

Na programe ŠVK 2017 sa pracuje. Zatiaľ si môžete si pozrieť program ŠVK 2016.