Študijné oddelenie

Email: sofns.uniba.sk

 

 

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

pondelok8.30 hod. - 11.00 hod.   13.00 hod. - 15.00 hod
utorok8.30 hod. - 11.00 hod.
streda 8.30 hod. - 11.00 hod.13.00 hod. - 15.00 hod
štvrtok8.30 hod. - 11.00 hod.

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia doktorandského stupňa a rigorózneho konania

pondelok09.00 hod. - 11.30 hod.
utorok09.00 hod. - 11.30 hod.
streda13.00 hod. - 15.00 hod.
štvrtok09.00 hod. - 11.30 hod.

Vedúca oddelenia

Mgr. Eva Gregorová, telefón 602 96 531,gregorova(at)fns.uniba.sk, pavilón CH-1 č. dverí 101

Referát denného a externého štúdia bakalárskeho a magisterského stupňa

Referentky

Marcela Fraštiová, telefón 602 96 234,frastiova(at)fns.uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 103

Nikol Hajduová, telefón 602 96 678,hajduova(at)fns.uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 106

Bc. Ludmila Sojková, telefón 602 96 501,sojkova(at)fns.uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Dáša Štefunková, telefón 602 96 676,stefunkova(at)fns.uniba.sk, pavilón CH-1 č.dv. 104

Zuzana Vrábelová, telefón 602 96 708,vrabelovaz(at)fns.uniba.sk,pavilón CH-1 č.dv. 105

Referát denného a externého štúdia doktorandského stupňa

Referát rigorózneho konania

Kontakty na referát doktorandského štúdia

Mgr. Mária Okoličányová,  pavilón CH-1 č.dv. 101/a

Ivona Holubeková,  pavilónCH-1 č.dv. 101/a

Viera Apoštolová,  pavilón  CH-1 č.dv.102

Referent kreditného systému

Barbara Rybárová, telefón 602 96 675,rybarova(at)fns.uniba.sk, pavilón CH-1 č. dv. 107/a 

Referát sociálnej starostlivosti o  študentov

Referát mobilít

Bc. Katarína Miličková, telefón 602 96 571,milickova(at)fns.uniba.sk, pavilón CH-1, č. dv. 107

Bližšie informácie o sociálnych záležitostiach študentov nájdete na webe Služby

***************************************************

Emailové adresy sú v tvare: meno.priezvisko @ uniba.sk