Odborové motivačné štipendiá

Usmernenie k udeľovaniu motivačných odborových štipendií na ak.r.2017/2018

Výzva na predkladanie Žiadosti o motivačné odborové štipendium v ak.roku 2017/2018 pre:

1.ročník Bc. stupeň štúdia – predkladá sa Žiadosť spolu s overenou kópiou vysvedčenia z posledného roku štúdia na SŠ

1.ročník Mgr. stupeň štúdia, ktorý absolvoval Bc. štúdium na inej fakulte UK  alebo na inej VŠ– predkladá sa Žiadosť spolu s potvrdením o VŠP na predchádzajúcom bakalárskom štúdiu

Žiadosti spolu s uvedenou prílohou odovzdajte počas úradnych hodín najneskôr do 02.10.2017 v pav.CH1-107 Bc. Miličková

 

<output>Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>