Odborové motivačné štipendiá

Usmernenie k vyplácaniu motivačných odborových štipendií

Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné odborové štipendium

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného odborového štipendia od 30.11.2016 do 08.12.2016 počas úradných hodín štud.oddelenia nasledovne:

CH1-105 Bc.Sojková Zemková:

Bakalársky stupeň: geológia, biochémia, učiteľstvo

Magisterský stupeň: geológia, biochémia, chémia, biológia, učiteľstvo

CH1-107 Bc.Miličková:

1.roč. Bc. stupeň: na základe podaných žiadostí a výsledkov zo SŠ

Bakalársky stupeň: systematická biológia, biológia, chémia

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

 

<output>Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>

<output>

Študenti uvedení na priloženom zozname si prevezmú rozhodnutie o priznaní motivačného štipendia za vynikajúci prospech od 16.11. do 28.11.2016 počas úradných hodín na študijnom oddelení

Bc. stupeň štúdia: CH1-107; Bc. Miličková

Mgr.stupeň štúdia:  CH1-105; Bc. Sojková-Zemková

 

Zároveň žiadame študentov, aby zdokladovali číslo svojho účtu pri prevzatí rozhodnutia

</output>