Zoznam doktorandov

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Zoznam doktorandov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý doktorand si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Jozef Antoš

Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie a demografie
Doktorand (4.dHGD, denný)
Publikačná činnosť

Műge Atalar

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dSDM/x, externý)
Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

RNDr. Tomáš Augustín

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (7.dMLBx_NiU, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Báborská

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dEEK/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Ladislav Bačiak

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (7.dBIX/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Baďurová

Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie
Doktorand (2.dAOX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Balagová

Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a etológie
Doktorand (2.dFZE_BMC, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Dominik Balík

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (3.dIHG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Bandura

Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie
Doktorand (4.dFGG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Baráková

Prírodovedecká fakulta
Doktorand (5.dMLBx_UZO, externý)
Publikačná činnosť