Rámcový harmonogram prijímacieho konania na doktorandské štúdium

Február - apríl 2017: „PRVÝ KONTAKT“

predbežné informácie, osobitne ku špecifikám apostilácie, resp. superlegalizácie dokumentov o štúdiu

Marec – máj 2017: podanie prihlášky na doktorandské štúdium

22. jún 2017: prijímacie konanie na doktorandské štúdium

23. jún 2017: zverejnenie výsledkov príjímacieho konania

Jún - august 2017: apostilácia, resp. superlegalizácia dokladov o štúdiu

September 2017: zápis na štúdium