Športový deň 2017

Športový deň pre zamestnancov fakulty


Katedra telesnej výchovy v spolupráci s odbormi a pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. usporiada každoročný Športový deň pre zamestnancov fakulty.

Športový deň sa uskutoční vo štvrtok 25.5.2017 od 9,00 hod. v športovom areáli Slávia Agrofert v Petržalke na Májovej ul. /za Ekonomickou univerzitou/. Termín sme museli posunúť o jeden deň oproti ohlasovanému termínu od p. dekana, z kapacitných dôvodov areálu.

Veríme, že si zariadite svoje pracovné povinnosti tak, aby ste sa mohli zúčastniť a aktívnym pohybom a príjemným spoločenským posedením si spestriť štvrtkový deň.

Športovať sa bude v tradičných disciplínach - tenis, futbal, volejbal, bedminton, ľukostrelba, strelba zo vzduchovky, frisbee a iné voľné disciplíny.

Pripravené sú aj súťažné disciplíny:

- pre jednotlivcov streľba zo vduchovky (šesť rán/päť najlepších sa počíta)

- pre trojčlenné miešané družstvá súťaž v preťahovaní lanom (najlepšie z jedného pracoviska, prosíme nahlásiť družstvá spolu s prihlasovaním na šp. deň, kvôli vytvoreniu súťažného pavúka)

Prosím záujemcov, aby sa za jednotlivé katedry prihlásili z dôvodu zabezpečenia občerstvenia do 22.5.2017 na mailovej adrese mokosakfns.uniba.sk

Fotky z roku 2016

PS: Pravidelné "loďkovanie" (kondičné jazdy na kanoe a kajakoch) v Karloveskej zátoke. Od 17.5.2017 bude prebiehať "loďkovanie" každú stredu od 15:30h do 17:00h v Lodenici UK (pri švédskych domkoch).

Splav Malého Dunaja 9.6.2017

Mgr. Martin Mokošák, PhD.
mokosakfns.uniba.sk
KTV PRIF UK