Ubytovanie

Žiadosti o ubytovanie na Univerzite Komenského ak. r. 2017/2018

Pre bližšie informácie viď:

Sprievodca ubytovaním 2017/18: fakultný/celouniverzitný [.pdf] 

Legislatíva

Smernica rektora UK č. 8/2017 o ubytovaní [.pdf] Príloha č.1  Príloha č.2

Harmonogram ubytovacieho procesu ak. r. 2017/2018 [.pdf]

Usmernenie dekana PriF UK o úprave kritéria mimoškolskej činnosti [.pdf]

Ubytovacia komisia PriF UK

Mgr. Vojtěch Przybyla - predseda ubytovacej komisie

RNDr. Eva Viglašová - člen ubytovacej komisie

Mgr. Vladimír Bilohuščin - člen ubytovacej komisie
------------------------------------------------------------------------------
e-mail: ubytovanie.fns@gmail.com, tel.: 02/602 96 389
------------------------------------------------------------------------------
Výročná správa komisie za rok 2016 [.pdf] 

Užitočné linky a kontakty

Vysokoškolský internát Družba     e-mail: ubytovaciedruzba.uniba.sk,  tel.: 02/602 99 261

Vysokoškolský internát Mlyny       e-mail: mlyny.ubytovanieuniba.sk,    tel.: 0918 110 124

Komisia pre VŠ internáty a ubytovanie UK      e-mail: as.ubytovaciarec.uniba.sk