Slovenská antropologická spoločnosť

Konferencia

ANTROPOLOGICKÉ DNY 2017

Česká společnost antropologická v spolupráci s Fakultou zdravotnických věd a Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci organizujú 6. a 7. septembra 2017 medzinárodnú antropologickou konferenciu.

Bližšie informácie nájdete TU.
Prihláška na konferenciu (.doc)